Daria Langer – Prawnik

_MG_0076

Założycielem Kancelarii jest radca prawny Daria Langer.

Daria Langer jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Podyplomowe Studium Zamówień Publicznych w Szkole Głównej Handlowej. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, świadczącym usługi doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców od ponad 15 lat.

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie transakcji handlowych, umów, prawa nieruchomości oraz obsługi korporacyjnej na rzecz międzynarodowych i krajowych podmiotów gospodarczych. Swoją karierę zawodową rozpoczynała w Zespole Nieruchomości Działu Podatkowego PricewaterhouseCoopers.

W trakcie pracy w PricewaterhouseCoopers zdobyła cenne doświadczenie w zakresie realizacji złożonych projektów podatkowych i nieruchomościowych dla polskich i międzynarodowych inwestorów.

W ramach współpracy z warszawską Kancelarią Stolarek & Grabalski świadczyła pomoc prawną na rzecz dużych i średnich podmiotów gospodarczych w zakresie obsługi korporacyjnej, prawa kontraktów, prawa administracyjnego, prawa gospodarczego oraz postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, jak również brała udział w doradztwie na rzecz organów administracji rządowej oraz samorządowej.

Doradzając międzynarodowej grupy kapitałowej Ernst & Young świadczyła pomoc prawną w zakresie obsługi korporacyjnej, przygotowania, opiniowania i negocjacji kontraktów handlowych, prawa handlowego, prawa własności intelektualnej, prawa zamówień publicznych oraz prawa ochrony danych osobowych. W trakcie współpracy z międzynarodową Kancelarią Dentons uczestniczyła w złożonych transakcjach nieruchomościowych, świadcząc kompleksowe usługi doradztwa prawnego w zakresie wszystkich etapów realizacji transakcji oraz obsługi prawnej procesu inwestycyjnego.

Radca prawny Daria Langer kierowała zespołami projektowymi wykonującymi badania prawne due diligence nieruchomości oraz spółek. Doświadczenie zawodowe zdobyte przez radcę prawnego Darię Langer obejmuje w szczególności doradztwo przy transakcjach nabycia i sprzedaży budynków biurowych klasy A, wielkopowierzchniowych hal magazynowych, centrów handlowych, hoteli, a także kierowanie zespołem projektowym obsługującym przedsięwzięcia budowlane o wielomilionowej wartości, jak również przygotowanie i negocjowanie komercyjnych umów najmu.