Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej i prawo autorskie – doradztwo prawne w Rzeszowie

Znajomość prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, jest niezbędna dla prawidłowego i efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku gospodarczym. Odpowiednia ochrona prawna utworów, patentów, wzorów przemysłowych lub znaków towarowych gwarantuje nie tylko uzyskanie maksymalnych korzyści z opracowanej strategii marketingowej, ale także brak ryzyka poniesienia konsekwencji prawnych związanego z naruszeniem prawa własności intelektualnej.

Prawo własności intelektualnej Rzeszów – profesjonalna pomoc prawna

Radca prawny Daria Langer świadczy usługi prawne w zakresie prawa własności intelektualnej w Rzeszowie.

Kancelaria Radcy Prawnego Darii Langer oferuje Państwu sporządzenie ekspertyz, umów, regulaminów, a także ich opiniowanie, pomoc we wdrożeniu odpowiednich procedur i rozwiązań mających na celu ochronę prywatności, danych osobowych oraz know-how przedsiębiorstwa. Podjęte zostaną wszelkie działania mające na celu ochronę Państwa dóbr osobistych.

Prawo autorskie Rzeszów – kancelaria Radcy Prawnego Darii Langer

W ramach doradztwa prawnego w zakresie prawa autorskiego w Rzeszowie radca prawy Daria Langer gwarantuje należyte zabezpieczenie wszelkich praw twórców – sporządza listy ostrzegawcze dla osób naruszających prawa autorskie oraz przygotowuje projekty umów licencji, sublicencji, umów o dzieło i przeniesienia autorskich praw majątkowych. Kancelaria Radcy Prawnego Darii Langer świadczy usługi w zakresie prawa własności intelektualnej w Rzeszowie zarówno twórcom – w celu ochrony ich praw, jak i przedsiębiorcom – dla legalnego korzystania z autorskich praw majątkowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w obsłudze prawnej również przedsiębiorstw zagranicznych, mają Państwo pewność, że zaproponowane projekty umów, opinie oraz procedury będą przygotowane po dokonaniu odpowiedniej analizy i z uwzględnieniem wszystkich okoliczności, w tym specyfiki Państwa działalności gospodarczej. Jeśli szukają Państwo specjalisty w dziedzinie prawa autorskiego w Rzeszowie z doświadczeniem w obsłudze międzynarodowych podmiotów – zapraszamy do kancelarii prawa autorskiego Darii Langer.