Kancelaria prawa gospodarczego

Prawo gospodarcze Rzeszów – profesjonalna pomoc prawna

Prawo gospodarcze to szczególna gałąź prawa, która reguluje między innymi bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstw. Zawiłości wynikające z często zmieniających się przepisów prawa gospodarczego, odpowiedzialność związana z jego stosowaniem, a także konsekwencje nieprzestrzegania prawa sprawiają, że stała współpraca pomiędzy przedsiębiorcami a kancelariami prawa gospodarczego staje się coraz bardziej popularna.

Profesjonalna obsługa prawna w zakresie prawa gospodarczego w Rzeszowie – codzienne wsparcie dla przedsiębiorcy

Kancelaria prawa gospodarczego w Rzeszowie radcy prawnego Darii Langer specjalizuje się w regularnym doradztwie i obsłudze prawnej przedsiębiorstw zarówno polskich, jak i zagranicznych. W ramach stałej współpracy przygotowujemy projekty umów cywilnoprawnych, regulaminów oraz oświadczeń z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej przez Państwa działalności. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie negocjacji kontraktów handlowych o wysokiej wartości na rzecz Klientów będącymi członkami międzynarodowych grup kapitałowych mają Państwo pewność, że ostateczne rozwiązania będą zgodne z indywidualnymi oczekiwaniami biznesowymi.

Kancelaria prawa gospodarczego radcy prawnego Darii Langer

W ramach współpracy z kancelarią prawa gospodarczego w Rzeszowie otrzymają Państwo pomoc prawną z zakresu prawa gospodarczego, prawa handlowego, prawa pracy, prawa cywilnego, prawa ochrony danych osobowych oraz prawa zamówień publicznych. Gwarantujemy Państwu wsparcie prawne w sprawach wewnętrznych spółki – w postaci przygotowywania projektów uchwał zgromadzenia wspólników, podczas procedury zawiązania i rozwiązaniaspółek, ich fuzji i podziału. Jeśli Państwa działalność gospodarcza wymaga otrzymania odpowiednich koncesji, zezwoleń lub licencji, otrzymają Państwo niezbędne wsparcie w procedurze jej uzyskania. Usługi świadczone przez radcę prawnego Darię Langer dedykowane są zarówno osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, jak i wspólnikom spółek cywilnych oraz wspólnikom i członkom zarządu w spółkach prawa handlowego.

Specjalista z zakresu prawa gospodarczego w Rzeszowie

Prowadzenie działalności gospodarczej często wiąże się ryzykiem, które można zmniejszyć poprzez profesjonalne doradztwo prawne. Odpowiednia analiza prawna sprawia, że nawiązywanie współpracy z różnymi podmiotami, świadczenie usług czy dokonywanie transakcji jest bezpieczniejsze. Dzięki współpracy z kancelarią prawa gospodarczego radcy prawnego Darii Langer Państwa firma będzie funkcjonowała efektywnie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.