Prawo pracy

Zasady współpracy i obszar doradztwa prawnego

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne dla krajowych oraz zagranicznych podmiotów gospodarczych. Ponadto nasze usługi obejmują sporządzanie i opiniowanie kontraktów handlowych, prawo handlowe, doradztwo w zakresie transakcji i inwestycji nieruchomościowych, prawo gospodarcze, a także prawo pracy.Rzeszów to jedno z miast, w którym działamy, oprócz tego posiadamy biuro w Mielcu oraz wWarszawie. Istnieje możliwość zorganizowania telekonferencji, jak również spotkania w miejscu ustalonym z Klientem. Wynagrodzenie za usługę jest płatne w formie ryczałtu miesięcznego lub stawki godzinowej. Dopuszczamy także łączenie kilku form rozliczenia. Honorarium zwiększamy o ewentualne dodatkowe wydatki poniesione w związku ze świadczeniem usług na rzecz Klienta. Obsługa prawna odbywa się w języku polskim i w języku angielskim.

Doradztwo prawne w zakresie prawa pracy Rzeszów i okolice

Obejmujemy doradztwem prawnym Klientów w zakresie budowania struktury zatrudnienia, poszukując rozwiązań odpowiadających ich potrzebom biznesowym. Szczególną wagę przykładamy do sporów wynikających z obszaru HR i prawa pracy Rzeszów oraz okolice to siedziba wielu firm, które niejednokrotnie potrzebują tego rodzaju wsparcia. Przygotowujemy, jak również opiniujemy umowy o pracę, kontrakty menadżerskie oraz regulaminy lub inne akty wewnętrzne regulujące stosunek pracownik-pracodawca, wynikający bezpośrednio z prawa pracy. Ponadto wspieramy pracodawców i pracowników razie wystąpienia negatywnych zjawisk HR takich jak np. mobbing, dyskryminacja, czy korupcja. Pomagamy w restrukturyzacji przedsiębiorstw. Staramy się wspólnie z Klientem znaleźć pozasądowe sposoby rozstrzygnięcia sporów. Rekomendujemy nasze rozwiązania w oparciu o doświadczenie zawodowe związane z interpretacją i stosowaniem prawa pracy.