Wynagrodzenie

money-2696219_1280

System rozliczenia Kancelarii z Klientem jest uzgadniany przed rozpoczęciem świadczenia usług doradztwa prawnego. Wysokość wynagrodzenia jest określana przy uwzględnieniu wymaganego dla danej sprawy nakładu pracy, koniecznej wiedzy specjalistycznej, terminu wykonania usługi oraz miejsca jej świadczenia.

Kancelaria stosuje elastyczny, dopasowany do Klienta system rozliczeń za wykonywane usługi, w zależności od potrzeb Klienta. Wynagrodzenie może przybrać formę rozliczenia ryczałtowego z określoną stawką miesięczną albo rozliczenia godzinowego za ustaloną stawkę za każdą spędzoną godzinę realizacji zadań; istnieje również możliwość uzgodnienia z Klientem połączenia kilku form rozliczenia.

Wynagrodzenie obejmuje honorarium Kancelarii oraz zwrot ewentualnych wydatków poniesionych przez Kancelarię w związku ze świadczeniem usług doradztwa prawnego na rzecz Klienta.